Jaarverslag

Honours Academy

Voorwoord

Met trots presenteert het team van de Honours Academy een verslag over het jaar 2022. 

Honours Academy

De Honours Academy organiseert en faciliteert het extracurriculaire honoursonderwijs van de Universiteit Leiden.

Organisatie

De Honours Academy is een samenwerkingsverband van de zeven faculteiten van de Universiteit Leiden.

Onderwijsprogramma’s

Voor vwo-scholieren, bachelor- en masterstudenten verzorgt
de Honours Academy een gevarieerd aanbod van innovatief, interdisciplinair onderwijs.

Het bestuur van de Honours Academy legt in dit jaarverslag verantwoording af over haar activiteiten in 2022 met betrekking tot de extracurriculaire universiteitsbrede honoursprogramma’s voor vwo-scholieren, voor bachelorstudenten en voor masterstudenten.

Vwo-scholieren

Voor gemotiveerde vwo-scholieren die kennis willen maken met de universiteit biedt het Pre-University extra uitdaging.

Bachelorstudenten

Bachelorstudenten verbreden en verdiepen hun kennis binnen één van de zeven facultaire trajecten van het Honours College.

Masterstudenten

Voor masterstudenten is er een afwisselend aanbod van honoursonderwijs gericht op leiderschap en maatschappelijke vraagstukken. 

Vooruitblik 2023

De Honours Academy zal als proeftuin blijven bijdragen aan innovatie in het hoger onderwijs en de kennisuitwisseling faciliteren tussen docenten.