Portret van Jacobijn

Voorwoord

Met trots geeft de Honours Academy u een impressie van haar activiteiten in 2023. We vierden dit jaar het 10 jarig bestaan van de Honours Academy. In deze 10 jaar is een breed palet aan honoursonderwijs tot stand gekomen.

In 2023 beleefden zo’n 2100 scholieren en studenten, ruim 250 universitair docenten en medewerkers en meer dan 100 partnerorganisaties en -scholen hier veel plezier aan. Wat een prachtige ontwikkeling.

STW by night

Samen met onze studenten, docenten, onderwijsondersteuners en samenwerkingspartners hebben we in 2023 gebouwd aan de koers van de Honours Academy voor de komende jaren, met als nieuwe motto: ‘learn, educate and organise outside the box’. Een eerste blik hierop vindt u ook in dit jaarverslag. We gaan de komende jaren graag de uitdaging aan om gezamenlijk invulling te geven aan deze koers.    

Veel leesplezier, 
Prof.dr. Jacobijn Gussekloo, dean Honours Academy