Jaarverslag
Honours
Academy
2    0    2    3

Het bestuur van de Honours Academy legt in dit jaarverslag verantwoording af over haar activiteiten in 2023 met betrekking tot de extracurriculaire universiteitsbrede honoursprogramma’s voor vwo-scholieren, voor bachelorstudenten en voor masterstudenten.

Portret van Jacobijn

Voorwoord

Met trots presenteert het team van de Honours Academy een verslag over het jaar 2023. 

BHCWild   banner 3

Visie op Honoursonderwijs

De Honours Academy van de Universiteit Leiden leidt met ‘Outside the Box’ onderwijs toekomstige academische professionals op die samenwerkend bouwen aan innovatieve...

STW by night

Organisatie

De Honours Academy is een interfacultair instituut. Het honoursonderwijs komt tot stand in nauwe samenwerking met de faculteiten.

LDEfundamental23   banner 1

Onderwijsprogramma's

De Honours Academy biedt aan studenten langdurige programma’s (een collegejaar of meer) en kortdurende modules van enkele weken of maanden.

HCFSWexc23   vergrootglas

Kwaliteitszorg

De Honours Academy vindt het uitermate belangrijk dat het honoursonderwijs van hoge kwaliteit is en dat docenten, studenten, ondersteunende staf en partnerorganisaties.... 

Sfeerimpressie

Bekijk een mooie impressie van alle activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. De berichten zijn overzichtelijk onderverdeeld per categorie.

BHCWild   op de uitkijk

Op naar 2024

Ook in 2024 zetten we ons in voor goed honoursonderwijs voor middelbare scholieren en studenten van de Universiteit Leiden.