BHCWild   op de uitkijk
Op naar 2024

Ook in 2024 zetten we ons in voor goed honoursonderwijs voor middelbare scholieren en studenten van de Universiteit Leiden. We zetten concrete stappen in de uitwerking en implementatie van de nieuwe koers ‘Outside the box’. 

HCFSWexc23   boom bekijken

Hierbij zien we de volgende concrete lijnen:

Communiceren: Om nieuwe en huidige honours studenten te informeren over de nieuwe koers, zullen we de nieuwe koers uitdragen in de communicatie. De kernboodschappen zijn: 

  • Honoursonderwijs gaat over ‘Outside the Box’ oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen
  • Je leert niet alleen binnen, maar ook buiten de universiteit
  • Binnen honoursonderwijs leer je ‘Outside the Box’: je studeert met studenten uit alle opleidingen van de universiteit
  • Honoursonderwijs is voor scholieren en studenten met motivatie, ambitie en talent

Innoveren: Honours onderwijs is een proeftuin voor onderwijsinnovatie. Met docenten en onderwijsmakers ontwikkelen we ‘Outside the Box’ onderwijs en rollen dit verder uit. We bouwen hierbij voort op het mooie, bestaande onderwijsaanbod waar we trots op zijn. We ontwikkelen nieuwe didactisch concepten voor transdisciplinair onderwijs en proberen dit in 2024 uit.

Capstone23   consumerism1

Samenwerken: We versterken de samenwerking met en tussen collega’s binnen de universiteit, in het LDE samenwerkingsverband en met maatschappelijke organisaties. Hiertoe stimuleren we actief de uitwisseling van kennis en ervaring tussen medewerkers van de faculteiten, organiseren we docentenbijeenkomsten en partnerevents en nemen we actief deel aan het project tot verdergaande samenwerking met de Honours Academies van de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Organiseren: We optimaliseren en experimenteren met het organiseren van ‘Outside the Box‘ onderwijs. We stoppen met te kleinschalige honours activiteiten, en met activiteiten die niet bij de focus passen. We zoeken naar de inhoudelijke en organisatorische samenhang tussen de facultaire trajecten en bouwen deze uit. We werken aan kwaliteitszorg op maat. We zijn steeds op zoek naar nieuwe wegen om de organisatie van het honoursonderwijs efficiënter te maken.

We kijken er naar uit om in 2024 samen aan het werk te gaan met ‘Outside the Box’ onderwijs waarmee we toekomstige academische professionals opleiden die samenwerkend kunnen bouwen aan innovatieve oplossingen voor de complexe maatschappelijke uitdagingen, nu en in de toekomst.