Het bestuur van de Honours Academy legt in dit jaarverslag verantwoording af over haar activiteiten in 2021 met betrekking tot de extracurriculaire universiteitsbrede honoursprogramma’s voor vwo-scholieren (Pre-University College en Pre-University Classes), voor bachelorstudenten (Honours College, inclusief Bachelor Honours Classes) en voor masterstudenten (Leiden Leadership Programme en Master Honours Classes).

Colofon

Omslagvideo: Eveline Kallenberg
Foto’s: Eric van den Bandt, Buro JP, André van Haasteren 
Vormgeving: Creja ontwerpen b.v.

Contactgegevens

Universiteit Leiden
Honours Academy
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden