Het bestuur van de Honours Academy legt in dit jaarverslag verantwoording af over haar activiteiten in 2020 met betrekking tot de extracurriculaire universiteitsbrede honoursprogramma’s voor vwo-scholieren (Pre-University College en Pre-University Classes), voor bachelorstudenten (Honours College, inclusief Bachelor Honours Classes) en voor masterstudenten (het Leiden Leadership Programme, International Leiden Leadership Programme en Master Honours Classes).

20
20

Jaarverslag