Jaarverslag 2018
Honours Academy

Het bestuur van de Honours Academy legt in dit jaarverslag verantwoording af over haar activiteiten in 2018 met betrekking tot de extracurriculaire universitaire honoursprogramma’s voor scholieren (Pre-University College & Pre-University Classes), voor bachelorstudenten (Honours College, incl. Honours Classes) en voor masterstudenten (het (International) Leiden Leadership Programme).

Lees jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017
Honours Academy

Het bestuur van de Honours Academy legt in dit jaarverslag verantwoording af over haar activiteiten in 2017 met betrekking tot de extracurriculaire universitaire honoursprogramma’s voor scholieren (Pre-University College & Pre-University Classes), voor bachelorstudenten (Honours College, incl. Honours Classes) en voor masterstudenten (het (International) Leiden Leadership Programme).

Lees jaarverslag 2017

2016

2015

2014

2013