Jaarverslag
Honours Academy
2019

Het bestuur van de Honours Academy legt in dit jaarverslag verantwoording af over haar activiteiten in 2019 met betrekking tot de extracurriculaire universiteitsbrede honoursprogramma’s voor vwo-scholieren (Pre-University College en Pre-University Classes), voor bachelorstudenten (Honours College, inclusief Bachelor Honours Classes) en voor masterstudenten (het Leiden Leadership Programme, International Leiden Leadership Programme en Master Honours Classes).

Honours

Academy

Terugblik

2019

Cijfers

2019

Honoursonderwijs

VWO

Honoursonderwijs

Bachelors

Honoursonderwijs

Masters

Vooruitblik

2020