Jaarverslag
Honours Academy
2017

Voor u ziet u het jaarverslag 2017 van de Honours Academy van de Universiteit Leiden.  Het bestuur van de Honours Academy legt in dit jaarverslag verantwoording af over haar activiteiten in 2017 met betrekking tot de extracurriculaire universitaire honoursprogramma’s voor scholieren (Pre-University College & Pre-University Classes), voor bachelorstudenten (Honours College, incl. Honours Classes) en voor masterstudenten (het (International) Leiden Leadership Programme).

Kerntaken

1

Onderwijsprogramma’s

2

De praktijk

3

Beleidsprioriteiten

4