Jaarverslag
Honours Academy
2018

Het bestuur van de Honours Academy legt in dit jaarverslag verantwoording af over haar activiteiten in 2018 met betrekking tot de extracurriculaire universiteitsbrede honoursprogramma’s voor vwo-scholieren (Pre-University College & Pre-University Classes), voor bachelorstudenten (Honours College, incl. Bachelor Honours Classes) en voor masterstudenten (het (International) Leiden Leadership Programme en Master Honours Classes).

Honours

Academy

Terugblik

2018

Honoursonderwijs

VWO

Honoursonderwijs

Bachelors

Honoursonderwijs

Masters

Vooruitblik

2019